Ονοματεπώνυμο γιατρού:
Τσαγγαρίδου Νιόβη

Ειδικότητα:
Αναισθησιολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία 
Τ: + 357 22 476 777
Φ: + 357 22 819 667