ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η λαπαροσκοπική χειρουργική  η αλλιώς ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (MIS) είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική κατά την οποία οι επιχειρήσεις γίνονται μέσω μικρών τομών. 


Το Κέντρο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του American Medical Center, ασχολείται με ελάχιστα επεμβατικές επεμβάσεις όπως:

 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση 
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων 
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου 
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκία 
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος 
 • Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή 
 • Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική κολεκτομή 
 • Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων 
 • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή 
 • Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή 
 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή