Παθήσεις:

  • Μεσοκολπική επικοινωνία (ASD) 
  • Ανοικτός αρτηριακός πόρος (PDA)
  • Μεσοκοιλιακό έλλειμμα (μεσοκοιλιακή επικοινωνία) (VSD)

Ιατροί: 
Dr. Einat Birk (Schneider Hospital, Israel)
Dr. Elchanan Bruchaimer (Schneider Hospital, Israel)
Dr. Elena Zeitlin (Schneider Hospital, Israel)
Dr. Georgy  Frenkel (Schneider Hospital, Israel) 
Dr. Rami Fogelman (Schneider Hospital, Israel)