Το American Medical Center (AMC) είναι ένα ιατρικό κέντρο το οποίο έχει δομηθεί με την ανώτατη μορφή τεχνικής και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών. Αρχικά ξεκίνησε ως  Εξειδικευμένο Ινστιτούτο Καρδίας, με την ονομασίαAmerican Heart Institute (AHI) προσφέροντας διαγνωστικές και καρδιοεπεμβατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καρδιακής πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς επίσης και ολόκληρο το φάσμα των καρδιοθωρακικών επεμβάσεων για ενήλικες.  Ιδρύθηκε το 1999 ως το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο του είδους του και από το 2001 έχει συνάψει  συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας για να δέχεται και να περιθάλπει ασθενείς. 

Το 2004 το American Heart Institute πιστοποιήθηκε με το ISO 9001:2008, από την TUV Rheinland/Germany, διατηρώντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την εισαγωγή, θεραπεία και απόλυση ασθενών. Το AHI κατάφερε να διατηρήσει την πιστοποίηση αυτή μέσα από ετήσιους ελέγχους. 

Το 2011, το Ινστιτούτο μεταφέρθηκε στις νέες του εγκαταστάσεις και άρχισε να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών. Σε συνέχεια της επέκτασης αυτής, το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 έχει διαμορφωθεί ούτως ώστε να καλύπτει ολόκληρες τις εγκαταστάσεις (AMC) μέχρι το 2016. Πιο συγκεκριμένα το πιστοποιητικό καλύπτει τις ακόλουθες διαδικασίες και υπηρεσίες: εισαγωγή, διάγνωση, θεραπεία και απόλυση ασθενών καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους συνεργάτες ιατρούς από το νοσοκομείο. 

Η αποστολή μας, να προσφέρουμε στους ασθενείς την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας επεκτείνεται και στο μη κλινικό πλαίσιο εργασίας. Οι Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες του AMC, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών φαγητού και ποτού είναι πιστοποιημένες με το ISO 22000:2005. Επιπρόσθετα όλες οι Υπηρεσίες, Διαδικασίες και Συστήματα Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας επικυρώνονται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου το οποίο είναι βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ISO18000:2007. 

Οι πρωτοποριακές, τεχνολογικά προηγμένες και οικολογικές εγκαταστάσεις και το διεθνούς φήμης προσωπικό του American Medical Center, συνεισφέρουν σημαντικά στην ανύψωση των προτύπων υγείας στην Κύπρο και στην γύρω περιοχή.

Η αποστολή μας 
είναι να προσφέρουμε την ύψιστη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς μας, σε ένα οικολογικά φιλικό περιβάλλον, το οποίο είναι ασφαλές, τεχνολογικά ανεπτυγμένο και εξοπλισμένο με ικανούς επαγγελματίες. 
 


Το όραμα μας είναι να είμαστε κέντρο αριστείας για την ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές μας είναι:
-Όλοι οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα σε κάθε στάδιο της ασθένειας τους. 
-Η σχέση ιατρού και ασθενή είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη,  στην ανταλλαγή πληροφοριών και σε αυτή τη σχέση ο ασθενής έχει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.
-Η ενημέρωση των ασθενών και της οικογένειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας.

Η Δέσμευση μας είναι:
-Να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών χωρίς αχρείαστες περιόδους αναμονής. 
-Να αξιολογούμαι συνεχώς τη δουλεία μας και να αγωνιζόμαστε για αριστεία και τελειότητα.
-Να δουλεύουμε ως ομάδα η οποία ανταποκρίνεται και υπερκαλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες αυτών που υπηρετούμε.
-Να φροντίζουμε επαρκώς και με συμπόνια όλους αυτούς που εναπόθεσαν την εμπιστοσύνη και τις ζωές τους  στα χέρια μας.