Οι επισκέπτες είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία ανάρρωσης των ασθενών μας. Όταν είναι ασφαλές και οι συνθήκες το επιτρέπουν, θέλουμε οι επισκέπτες να είναι εκεί για τους ασθενείς μας.

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας του COVID-19, είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε τις επισκέψεις προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης αυτού του ιού και να διατηρήσουμε ασφαλείς τους ασθενείς, τους επισκέπτες και τα μέλη της ομάδας μας. Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να εξισορροπήσουμε τις ανάγκες των ασθενών μας και των οικογενειών τους με την ασφάλεια όλων των ενδιαφερομένων.

Συνεπώς, η τυπική πολιτική επισκέψεων αναστέλλεται προσωρινά και μέχρι νέας  ειδοποίησης, θα επιτρέπεται μόνο μια 15λεπτη επίσκεψη σε ένα συγγενή πρώτου βαθμού ανά ημέρα.  Η επίσκεψη θα πρέπει να γίνεται με ραντεβού σε συγκεκριμένες ώρες που θα δίνονται τηλεφωνικώς.  Παρακαλώ καλέστε μας στο +35722476777 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς.