Εάν σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με το American Medical Center/American Heart Institute παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Ανώτερο Διοικητικό Λειτουργό

Τηλ: +357 22 476 777

Φαξ: + 357 22 322 747

E-mail: [email protected]

For Medical Professionals