Τρυφωνίδης Χρίστος

Ειδικότητα
Οφθαλμολογία
Πανεπιστήμιο

Ιατρική Σχολή Αθηνών, 1998-2004

Πρακτική

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και Λάρνακας, 2005-2006

Ειδικότητα

Ιατρικό Κέντρο Sheba, Tel Hashomer, Ισραήλ, 2008-2013

Υποτροφία

Οφθαλμική Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική (Χειρουργική Βλεφάρων, Δακρυικού συστήματος και Κόγχου) στα ιατρικά κέντρα Tel Hashomer, Asaf Harofe (Israel) και Manchester Royal Eye Hospital, UK (MREH – UK) – 2014-2016

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Χειρουργική καταράκτη, Διόρθωση δυστοπιών βλεφάρων για εκτρόπια, εντρόπια, βλεφαρόπτωση, εκτομή και αποκατάσταση όγκων, κοσμητικές βλεφαροπλαστικές, αντιμετώπιση δακρύρροιας με δακρυοπλαστική και επεμβάσεις DCR, αντιμετώπιση Θυρεοειδικής Οφθαλμοπάθειας, βιοψίες κόγχου

Επιτεύγματα

Πτυχίο Ιατρικής με Βαθμό Άριστα