Τσιτσκάρη Μαρία

Ειδικότητα
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 625
Φαξ: + 357 22 476 715