Χριστοφή Θεόδωρος

Ειδικότητα
Consultant Orthopaedic & Trauma Surgeon
Πανεπιστήμιο

University College London Medical School

Πρακτική

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Ειδικότητα

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

MSc in Clinical Research and Healthcare Research Methods

Doctorate Training
 • MBBS (London) with Certificate of Merit for Overall Outstanding Performance from University College London Medical School
 • MRCS Membership of the Royal College of Surgeons of England
 • MSc (Distinction) in Healthcare Research Methods from Queen Mary University, University of London
 • FRCS (Tr & Orth) Fellowship fo the Royal College of Surgeons in Trauma & Orthopaedic Surgery
Πιστοποιήσεις
 • MBBS (London) with Certificate of Merit for Overall Outstanding Performance from University College London Medical School
 • MRCS Membership of the Royal College of Surgeons of England
 • MSc (Distinction) in Healthcare Research Methods from Queen Mary University, University of London
 • FRCS (Tr & Orth) Fellowship fo the Royal College of Surgeons in Trauma & Orthopaedic Surgery
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα
 • Robotic Surgery for Primary & Revision Knee Arthroplasty – Replacement Surgery
 • Robotic Hip Arthroplasty – Replacement Surgery
 • Complex Revision Knee Surgery
 • Arthroscopic (minimally Invasive) Surgery for Primary & Revision ACL Reconstructions, Meniscal Surgery & Cartilage Surgery
 • Acute Trauma Surgery & Post Trauma Reconstruction
 • General Orthopaedic Procedures