Χριστοδούλου Ζήνωνας, MD

Ειδικότητα
Γενικός Χειρούργος
Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσαλλονίκη, Ελλάδα

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 215,
2047 Στρόβολος, Λευκωσία
Γραφείο: 102

Τηλ: +357 22 476 629
Φαξ: +357 22 476 637
E-mail: [email protected]