Γρηγορίου Νίκος

Ειδικότητα
Νευροχειρουργός
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Tel: + 357 22 476 692
Fax: + 357 22 322 770