Χατζηχριστοφής Στέλιος, FCS(SA)Orth. / MMed(WITS)Orth.

Ειδικότητα
Ειδικός Ορθοπαιδικός Χειρούργος
Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο – Witwatersrand – Johannesburg South Africa.

Πρακτική

Κύπρος και Νότιος Αφρική

Ειδικότητα

Ακαδημαϊκά Νοσοκομεία του Πανεπιστημίου του Witwatersrand

Υποτροφία
  • Υπουργείο Παιδείας Κύπρου στο Πανεπιστήμιο Σόφιας.
  • Fellowship – University of Witwatersrand.
  • Travelling grand – Arthroscopy – Smith & Nephew
Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση
  • Master Degree: The Prevalence of Osteoporosis in Primary Osteoarthritis – Practical and Theoretical Significance.
  • Consultant in academic Hospital of the university of Witwatersrand – Johannesburg General Hospital – Arthroscopy, arthroplasty and trauma unit level one
Πιστοποιήσεις
  • FCS(SA)Orth.  Fellow of the college of Surgeons in South Africa
  • MMed(WITS)Orth. Master of medicine in Orthopaedic Surgery – Univessity of Witwatersrand.
  • Orthopaedic specialist exams – Athens.
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Reconstructive Orthopaedic Surgery and level one trauma; Arthroplasty; Arthroscopic surgery; Foot and hand surgery

Επιτεύγματα
  • Head of arthroscopy unit in the academic hospital
  • Part of elite team level one trauma (ATLS) at MILPARK NETCARE  private Hospital, Johannesburg
Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 777
Κιν.: +357 99 722 555
E-mail: [email protected]