Κυρούσης Γεώργιος, MD

Ειδικότητα
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Office: 114
Tel: + 357 22 476 626
Fax: + 357 22 476 715
Email: [email protected]