Κοντοζής Λούης MD, FESC

Ειδικότητα
Καρδιολόγος
Πανεπιστήμιο

Friedrich-Wilhelms University of Bonn, Germany.

Πρακτική

Paphos General Hospital, Cyprus.

Ειδικότητα

Baragwanath Hospital, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Υποτροφία

Baragwanath Hospital, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

Πιστοποιήσεις

Cyprus Medical Association, European Society of Cardiology.

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Heart failure, hypertension, coronary artery disease, valvular disease, atrial fibrillation, intensive care medicine.

Επιτεύγματα

Fellow of the European Society of Cardiology, 2003.
Founding member and Secretary of the Cyprus Society of Intensive Care Medicine, 2010-2013.

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 116
Τηλ: + 357 22 476 777
Φαξ: + 357 22 476 638
Email: [email protected]