Κουλέρμου Γεωργία

Ειδικότητα
Πλαστικός Χειρούργος
Πανεπιστήμιο

Athens University

Πρακτική

Athens General Hospital

Ειδικότητα

Athens University

Υποτροφία
 • Royal Marsden Hospital, London UK (Breast Centre)
 • Pavia Oncology Centre, European School of Oncology,
 • Pavia, Italy (Breast Centre)
 • Rambam Hospital Haifa Israel (Breast centre)
 • Hospitale Civico, Palermo Italy (Burns Centre)
 • Pediatric Plastic surgery Pediatric department St. Sofia hospital of Athens
Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση
 • PhD thesis “Epidemiological study of cutaneous melanoma in Greece ” Athens University
 • Female genital plastic and cosmetic surgery, ECAMS diploma
 • Royal Marsden Hospital, London UK (Breast Centre)
 • Pavia Oncology Centre, European School of Oncology,
 • Pavia, Italy (Breast Centre)
 • Rambam Hospital Haifa Israel (Breast centre)
 • Hospitale Civico, Palermo Italy (Burns Centre)
 • University Hospital of Würzburg , Germany(hand surgery department)
 • Pediatric Plastic surgery Pediatric department St. Sofia hospital of Athens
Πιστοποιήσεις
 • President of the Hellenic Society for wound healing
 • Cyprus representative in MBC
 • Member of Cyprus Society of Plastic, Reconstructive and aesthetic surgery
 • Member of Cyprus Medical Association
 • Member of the European Society for Aesthetic Surgery (ECAMS)
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Breast reconstruction after mastectomy
Oncoplastic surgery
Female genital plastic and cosmetic surgery
Skin cancer and melanoma

Επιτεύγματα
 • Visitor Prof. of Plastic Surgery , Frederick University
 • Prof. of Plastic Surgery (Hons) Medical School, University of Nicosia
 • Clinical associate Cyprus Medical school
 • Book publication” Clinical differential diagnosis of cutaneous menaloma” . EN TYPOIS, 2017
 • Aug. 96-Nov 2017 , Director of  Plastic and Reconstructive Surgery and Burn Unit of Nicosia General Hospital, Cyprus
 • Jan. 93 – Aug 96, Consultant Plastic Surgeon at Plastic and Reconstructive Surgery and Burn Unit of Nicosia General Hospital, Cyprus
 • Member of Nicosia Breast Centre -11/2017 ( Nicosia General Hospital)
 • Master on existential psychotherapy.  New school of psychotherapy and counseling, UK
Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: 22476804
Φαξ: 22476805
Email: [email protected]