Κουρτελλάρης Παντελής, MD

Ειδικότητα
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος
Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Ειδικότητα

Νοσοκομείο Russell’s Hall, West Midlands, Ηνωμένο Βασίλειο

Υποτροφία

Πανεπιστήμιο Birmingham, The Queen Elizabeth, Ηνωμένο Βασίλειο

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Ηλεκτροφυσιολογία

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Αρρυθμίες, Βηματοδότες και Απινιδωτές(Pacemaker and ICD), Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες(EP study), Κατάλυση υπερκοιλιακής και κοιλιακής ταχυκαρδίας(SVT and VT ablation), κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής(AF ablation),  σύνδρομα προδιέγερσης(WPW), διαγνωστικός καθετηριασμός καρδιάς , διοισοφάγειο και διαθωρακικό  υπερηχογράφημα, τεστ κοπώσεως , περιπατητική παρακολούθηση ρυθμού (Holter monitor)

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: +357 22 476 899
Φαξ: +357 22 322 770
E-mail: [email protected]