Μαρνέλος Παναγιώτης, MD

Ειδικότητα
Καρδιολόγος
Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα

Πρακτική

1st Department of Internal medicine, Western Attica General Hospital Ag Barbara.

Ειδικότητα
  • 1ο Τμήμα Παθολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής (Αγ. Βαρβάρα)
  • 1ο Τμήμα Καρδιολογίας,  Γενικό Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» Αθηνών, Ελλάδας
Υποτροφία

Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς και Αγγείων, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα, Ελλάδα

Πιστοποιήσεις
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
  • Μέλος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
  • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Κλινική Καρδιολογία, Διαθωρακικό και Διοισοφάγειο  Υπερηχοκαρδιογράφημα, Υπερηχοκαρδιογραφία κόπωσης, Νέες τεχνικές  Υπερηχοκαρδιογραφίας, Πυρηνική Καρδιολογία, Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς.

Επιτεύγματα

Participation and oral presentations in many local and international scientific meetings.

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 661
Φαξ: + 357 22 322 770
Email: [email protected]