Μιχαηλίδου Τατιάνα, MD

Ειδικότητα
Καρδιολόγος
Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο State Medical, Tomsk, Ρωσία

Πρακτική

Καρδιολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο State Medical, Tomsk, Ρωσία

Ειδικότητα

Καρδιολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο State Medical, Tomsk, Ρωσία

Υποτροφία

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , Καρδιολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο State Medical, Tomsk, Ρωσία

Πιστοποιήσεις
  • Πρώτο βραβείο για την καλύτερη ερευνητική δουλειά για νέους επιστήμονες – παθολόγους στη Σιβηρία και  στην Άπω Ανατολή, Ρωσία 1996
  • 1993: Δίπλωμα Ιατρικής Μελέτης.  1993 (Αριθμός: 540842
  • 1995: Πιστοποιητικό Καρδιολόγου Γιατρού στη Ρωσία ( Αριθμός 064697)
  • Ιούνης 1997-Ιούλης 1997: Καρδιολογικό Ινστιτούτο Βερολίνου, Γερμανική Κλινική Μελέτη
  • 3 Ιουλίου 1998: PhD στην Καρδιολογία και στην Πυρηνική Καρδιολογία (Αριθμός 048795)
  • 15 Μαρτίου 2000: Πιστοποιητικό/Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ως γενικός γιατρός και καρδιολόγος στην Κύπρο (Αριθμός  76/99).
  • 15 Μαρτίου 2000: Πιστοποιητικό/Άδεια  από το Παγκύπριο Ιατρικό Συμβούλιο για εξάσκηση επαγγέλματος ως ειδικός καρδιολόγος  (Αριθμός  03164).
  • 2012 Πιστοποιητικό από τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακού Υπερηχογραφήματος  “Adult Transthoracic Echocardiography”
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Γενική Ιατρική και καρδιολογία, Καρδιακό υπερηχογράφημα

Επιτεύγματα

An Experienced Cardiologist with extensive knowledge of the modern methods of heart diseases treatment and diagnostics. An individual with a big responsibility who can also be highly productive.

Δημοσιεύσεις

1. Charris D. Fessas, Tatiana Michaelidou. Atrial fibrillation and thromboembolism. Prevention and management. Ιατρική Κύπρος 2000/τόμος 17-τευχη 1&2, pages 5-8

2. T.Kolokolova, N.Krivonogov, S.Minazutdinov, V.Marcov, Yu.Lishmanov. Radionuclide assessment of hemodynamics  in  acute myocardial patients after thrombolytic therapy // Journal of Molecular and Cellular Cardiology. -1995. -N 6. – Vol. 27. -P. A410.

3. T.Kolokolova, N.Krivonogov, S.Minazutdinov, V.Marcov, Yu.Lishmanov. Radionuclide assessment of hemodynamic in acute myocardial infarction patients after thrombolytic therapy // Conference «Congestive heart failure: from molecular biology to the clinic», -Venice. -1995. -P.134. Poster.

4. T.Yu. Kolokolova, N.G. Krivonogov, Yu.B.Lishmanov, V.A. Marcov. The influence of thrombolytic therapy on the myocar¬dial contractility and pulmonary hemodynamics in patients with acute myocardial infarction // Conference «Isc¬hemia-reperfusion syndrome «Trend and Concepts», March 1995. – Bel¬gium.

5. T.Y.Kolokolova, N.G.Krivonogov, V.A.Marcov, Yu.B.Lish¬manov. Influence of captopril on pulmonary hemodynamics in acute myocardial patient //  Abstr. Ή 1379 in «4th World Congress on heart failure-mechanisms and management», Jerusalem. -Israel, May 26-29. -1996.

6. Y.Lishmanov,     J.Vesnina,    A.Chernyavsky,    T.Kolokolova,

7. N.Krivonogov, V.Chernov. Scintigraphic study of effectiveness of surgical treatment in acute coronary insufficiency // Abstract Ή 1829 in «4th World Congress on heart failure-mecha¬nisms and management», Jerusalem. -Israel. -May 26-29. -1996.

8. Yu.Lishmanov, T.Kolokolova, N.Krivonogov, A.Chernyavs¬kiy. Scintigraphic assessement of coronary bypass graft surgery prognosis in myocardial infarction patients // – Abstract in Journal fuer Kardiologie. -5th Alpe-Adria Cardio¬logy Meeting in Austria, Graz. 8-10 May 1997 -Ή2 -P.122.

9. T.Kolokolova, N.Krivonogov, V. Chernov,  V. Markov, Yu.Lishmanov. Prospective assessment of capoten influence on pulmonary-cardiac hemodynamics in myocardial infarction pati¬ents // Abstract in Journal fuer Kardiologie. -5th Alpe-Adria Cardiology Meeting in Austria, Graz. 8-10 May 1997. -Ή2 -P. 183-184.

10. Yu.B.Lishmanov, T.Yu.Kolokolova, N.G.Krivonogov, V.A.Markov. Scintigraphic diagnosis of early signs of heart failure and their correction with captopril in patients with myocardial infarction // Kardiologia.–1997. –N 12. Vol. 37. -P. 56-60.

11. Yu.B.Lishmanov, T.Yu.Kolokolova, N.G.Krivonigov. Radioactive methods in assessment of hemodynamics and contractile function of myocardium // Charkov Medical Journal. –1997. –N2. –P.18-20.

12. 11. Yu.B.Lishmanov, T.Yu.Kolokolova, N.G.Krivonogov, V.A.Markov. Radiocardiopulmonography using for assessment of treatment efficacy in  myocardial infarction patients //    International Medical Journal. -1998. -N2.

13. T.Kolokolova, V.Chernov, V.Marcov, Yu.Lishmanov. Capoten influence on myocardial perfusion in myocardial infarction patients. European Journal of Nuclear Medicine. -1998. -N8 -Vol. 25. -P. 991.

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 899
Φαξ: + 357 22 322 770
Email: [email protected]