Μιξίδης Γιώργος MD, EDIC, FRCP(C)

Ειδικότητα
Εντατικολογία-Πνευμονολογία
Πανεπιστήμιο

Ιατρική σχολή Αθηνών

Πρακτική

Εσωτερική Παθολογία, Wright State University, Dayton, Ohio, USA

Ειδικότητα

Εσωτερική Παθολογία, Wright State
University, Dayton, Ohio, USA

Πνευμονολογία, Baylor College of Medicine,
Houston, USA

Εξειδίκευση: 
Εντατικολογία, Baylor College of Medicine,
Houston,

Υποτροφία

Critical Care Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, USA
Respiratory Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, USA

Πιστοποιήσεις
  • American Board Certification in Internal Medicine
  • American Board Certification in Pulmonary Medicine
  • American Board Certification in Critical Care Medicine
  • Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada in Internal Medicine
  • Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada in Respiratory Medicine
  • European Diploma of Internal Medicine
  • Certificate in Medical Education UK
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Ιατρική Εκπαίδευση
Κλινική Έρευνα στην Εντατικολογία

Επιτεύγματα
  • Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
  • Fellow of the American College of Chest Physicians
  • President Cyprus Society of Intensive Care
Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: +357 22 476 899
Φαξ: +357 22 322 660
Emal: [email protected]