Νατσιόπουλος Κωνσταντίνος

Ειδικότητα
Ακτινολόγος
Πανεπιστήμιο

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Πρακτική

Hippokration General Hospital of Thessaloniki

Ειδικότητα

Hippokration General Hospital of Thessaloniki and AHEPA hospital, Thessaloniki, Greece

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Magnetic Resonance imaging (University Hospital of Ioannina and General Hospital of Larissa, Greece)

Πιστοποιήσεις

Member of the European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)
Founder Member of the Greek Association of Musculoskeletal Imaging (EEMA)
Member of the Cyprus Medical Association
Member of the Cyprus Society of Radiology (AEK)
Member of the European Society of Radiology (ESR)

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Magnetic Resonance Imaging, MSK imaging/sports injuries, Neuroradiology, Abdomen and pelvis MRI

Επιτεύγματα

Lead doctor in MRI department of Nicosia General Hospital (2006-2009)
Lead doctor in MRI department, a-Evresis Nicosia (2008 -2013)
Visiting Consultant Radiologist, GGC NHS, Glasgow, Scotland, UK (2013 -)

Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 215,
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 692
Φαξ: + 357 22 322 746
Email: [email protected]