Νεοφύτου Σ. Μιχάλης

Ειδικότητα
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Πανεπιστήμιο

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Πρακτική

Νοσοκομείο St. Anna, Duisburg, Γερμανία

Ειδικότητα
  • Νοσοκομείο Wilhelm Anton, Niederrhein, Γερμανία
  • Καρδιολογικό Κέντρο Duisburg (Herzzentrum), Duisburg, Γερμανία
Υποτροφία

Καρδιολογικό Κέντρο Duisburg (Herzzentrum), Duisburg, Γερμανία

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Επεμβατική Καρδιολογία

Πιστοποιήσεις
  • Μέλος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)
  • Μέλος Γερμανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (DGK)
  • Μέλος Γερμανικής Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας (AGIK)
  • Μέλος Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)
  • Μέλος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου (CSC)
  • Πιστοποιητικό επείγουσας προ-νοσοκομειακής ιατρικής (Medical Association of North Rhine, Germany)
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Επεμβατική Καρδιολογία , Πρωτογενής Αγγειοπλαστική, διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα με τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση , 3D ΤΕΕ κατά τη διάρκεια επεμβάσεων με καθετήρα (TAVI, MitraClip, LAA-, PFO- και ASD-closure) , Dobutamine Stress Echo, Υπέρηχος (Duplex) καρωτίδων, περιφερικών αγγείων και νεφρικών αρτηριών.

Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 661
Φαξ: + 357 22 819 667
Email: [email protected]