Νικολαϊδης Δ. Πάμπης MD, FESC, FACC

Ειδικότητα
Καρδιολόγος - Παθολόγος
Πανεπιστήμιο

Medical University of Lyons, France

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Cardiology – Mayo Clinic, Rochester, Minessota, USA

Πιστοποιήσεις
 • Diploma of European Cardiologist
 • Diploma in Internal Medicine and Aviation Medicine
 • Fellow of the European Society of Cardiology
 • Fellow of the American college of Cardiology
 • Member of the European Association of echocardiography
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Cardiology, Internal Medicine, non-invasive techniques such as exercise stress testing, stress echocardiography, transthoracic and trans esophageal echocardiography, 24 hour Holter monitoring, 24 hour blood pressure monitoring.

Επιτεύγματα
 • Assistant Professor in Cardiology at the University of Claude Bernard, Lyons, France.
 • Past president of the Cyprus Society of Cardiology.
 • National Coordinator for the prevention of cardiovascular diseases in Cyprus.
 • President of the committee for the prevention of cardiovascular diseases of the Cyprus Heart Foundation.
 • Medical Assessor at the Department of Civil Aviation.
 • National Coordinator of the EuroAspire III study, a multicenter European study organized by the European Society of cardiology.
Δημοσιεύσεις
 • Active participation in International scientific meetings.
 • Several publications in local and international pear reviewed journals
 • Book chapter on prevention of cardiovascular diseases
 • Two thesis on «multiple valve replacements» and «Deconditioning of the cardiovascular system of Astronauts».
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 115
Τηλ: + 357 22 476 632
Φαξ: + 357 22 476 773
Email: [email protected]