Νικολαΐδη Πάολα

Ειδικότητα
Παιδονευρολόγος
Πανεπιστήμιο

Victoria University of Manchester, UK

Πιστοποιήσεις

Member of the Royal College of Physicians (MRCP)
UK-Specialist Register: Pediatric Neurology (CCST)
Member of the European Pediatric Neurology Society – National Clinical Advisor
Member of the British Pediatric Neurology Association (BPNA)
Board member of the ILAE Cyprus Chapter
Member of the Cyprus Neurological Society
Member of the Cyprus and Pediatrics and Pediatric Neurological Society

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Epilepsy, Neurometabolic disorders.

Επιτεύγματα

Consultant Paediatric Neurologist/ Epileptologist, Great Ormond Street Hospital for children (GOSH)
Senior Lecturer at the Institute of Child Health, University College Hospital (UCL), London, UK
Honorary Senior Lecturer St George’s University of London Medical School (SGUL)
Associate Professor St George’s Medical Program at the University of Nicosia, Cyprus
Theme leader for Personal and Professional Development (PPD) Theme and Professionalism Subtheme
Associate Professor

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 110A
Τηλ: + 357 22 476 627
Φαξ: + 357 22 476 639
Email: [email protected]