Παχνιώτης Παναγιώτης, MD

Ειδικότητα
Νευροχειρουργός
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 114
Τηλ: + 357 22 476 626
Φαξ: + 357 22 476 715
Email: [email protected]