Πέτρος Σταύρος, MD

Ειδικότητα
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 626