Ρουσουνίδης Ανδρέας, MD

Ειδικότητα
Παιδοκαρδιολογία
Πανεπιστήμιο

Aristotle University of Thessaloniki

Πρακτική

Limassol General Hospital 2001-2002

Ειδικότητα

Pediatrics, Infectious disease Hospital of Thessaloniki and Makarios Hospital, 2002-2006

Υποτροφία

Pediatric cardiology –Schneider Children Hospital of Israel 2009-2011.

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Fetal echocardiography -Royal Brompton -London

Πιστοποιήσεις

Pediatric Cardiology, Pediatrics

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Congenital Heart Diseases

Επιτεύγματα

Pediatric cardiologist in Makarios Hospital
Specialist committee of Ministry of Health regarding Ped. Cardiology.

Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 215,
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 777
Φαξ: + 357 22 819 667
E-mail: [email protected]

* Visiting Associate Physician