Σωτηρίου Λεωνίδας

Ειδικότητα
Πλαστικός Χειρουργός
Πανεπιστήμιο

Semmelweis University, Budapest, Hungary

Πρακτική

Larnaca General Hospital

Ειδικότητα

Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

Πιστοποιήσεις

Diplomate, Greek Board of Plastic Surgery

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Breast Reconstruction, Aesthetic Surgery, Burns, Facial Rejuvenation

Επιτεύγματα

Member of the Aesthetic Unit of Hadassah Medical Center

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 654
Φαξ: + 357 22 476 640
E-mail: [email protected]