Σωτηρίου Κ. Μαρίνος, MD PhD FACS

Ειδικότητα
Καρδιοθωρακοχειρουργός
Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία

Πρακτική

Nassau University Medical Center, New York.

Ειδικότητα

University of Zurich, Emory University in Atlanta, Georgia, Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, and State University of New York in Stony Brook, New York.

Πιστοποιήσεις
  • Member of the European Association of Cardiothoracic Surgery
  • Member of the Society of Thoracic Surgeons
  • Fellow of the American College of Surgery
  • Fellow of the American College of Cardiology
  • Πρόεδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης
  • Πρόεδρος της Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας Κύπρου
  • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Κυβέρνησης για την εισαγωγή Γενικού Συστήματος Υγείας για τη Κύπρο
  • Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Κυβέρνησης για προώθηση των Ιατρικών Υπηρεσιών στην Κύπρο
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Aορτοστεφανιαία παράκαμψη, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση βαλβίδων, επιδιορθωση ανευρύσματος αριστερής κοιλίας και αορτής και όλες οι θωρακικες επεμβασεις. Μεταμόσχευση καρδίας και πνευμόνων.

Επιτεύγματα
  • Συνιδρυτής του American Heart Institute/American Medical Center και Διευθυντής του Καρδιοθωρακοχειρουργικού Τμήματος.
  • Adjunct Assistant Professor School of Medicine, Vanderbilt University, Tennessee, USA
Δημοσιεύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

“The Diagnosis and Management of Abdominal Abscess”
In: textbook of Surgey. D.C. Sabiston (Editor), W.B. Saunders
Philadelphia, 1992.
L. F. Williams, J. H. Arnold, M. C. Soteriou and L. G. Josephs

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

“Prerioperative Antibiotic Prophylaxis in Cardiovascular Surgery:
A Prospective Randomized Comparative Trial”
M.Soteriou, F. Recker, S. Geroulanos, and M. Turina
World J Surg 13 : 798-802, 1989
Presented at the 15th International Congress of Chemotherapy, Instanbul, Ιούλιος, 1987

“Unexpected Findings in Gastrointestinal Surgery”
M. C. Soeriou and L. F. Williams
Surg Clin North Am 71(6):1283-1306, 1991

“Plasma Prostaglandin E1 Concentrations and Hemodynamics During Intravenous Infusions of Prostaglandin E1 in Humans and Swine”.
J. W. Awad, M. C. Soteriou, J. G. Drougas, and C. W. Pinson
Transplantation 61(11):1624-1629, 1996.

“Takotsubo Cardiomyopathy”
Georgios P. Georghiou, Savvas S. Constantinides, Marinos C. Soteriou, Marnelos G.
Panagiotis and Christos P. Christou
Ann Thorac Surg 2009;87:962

“Simultaneous aortic and pulmonary artery aneurysms”
Georgios P. Georghiou, Christos P. Christou and Marinos C Soteriou
Asian Cardiovasc Thorac Ann 2011;19:76-

“Sixty-Four Slice Computed Tomography as an Alternative Modality for the Non-Invasive
Diagnosis of Left Ventricular Pseudoaneurysm”
Panayiotis G. Marnelos, Georgios P. Georghiou, Lampros E. Mitselos, Tatiana Y. Michaelides,
Christos P. Christou, Marinos C. Soteriou
Hellenic J Cardiol 2009; 50:536-537

“Isolated Right Atrial Metastasis of Malignant Melanoma Mimicking a Myxoma”
Loizos Kontozis, Marinos Soteriou, Demetris Papamichael, Constantinos Economides, Evis
Bagdades, Christos Christou, Christina Oxynou
Hellenic J Cardiol 2011; 52:281-284

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

“Cardiosurgical Aspects in Acute Arterial Occlusion”
M. Turina, R. Siebenmann, and M. Soteriou
Presented at the Annual Meeting of the Swiss Society of Angiology, Basel, Νοέμβριος,
1986.

“Antimicrobial prophylaxis in Cardiovascular Surgery”
S. Geroulanos, M. Soteriou, M. Jemec, L. von Segesser, M. Turina
Presented at the meeting of the European Association for Cardiothoracic Surgery, Munich
1989.

“Selective Cholecystokinin Antagonist L265,360 Prevent
Initiation of Fed Motility in Canine Small Intestine”
Presented at the Meeting of the American Gastroenterlogical Association, New Orleans,
Μάιος, 1991
M. Rose, M. C. Soteriou, R. Kuhlman, W. O. Richards

“Electromagnetic Imaging of Cardiac and Smooth Muscle”
D. Staton, M. C. Soteriou, W. O. Richards, and J. Wiksow
Presented at the IEEE Meeting, Florida, Σεπτέμβριος, 1991.

“Chronic 17-b Progesterone Treatment Increases the Motility
of the Prairie Dog Gallbladder”.
A. Dake,L. Josephs, L. F. Williams, Jr., K. H. Park, M.C. Soteriou, R. Parker.
Presented at the Meeting of the Southern Section of the American Federation for Clinical Research, New Orleans, Ιανουάριος, 1992.

“Prostaglandines and the Gallbladder”
M. C. Soteriou, W. C. Chapman, L. F. Williams Jr.,
B. J. Stoneking
Presented at the Meeting of the Society of University Surgeons, Cincinnati, Φεβρουάριος, 1992

“Duration and Number of Electrical Response Activity is Correlated to the Duration and Amplitude of Guinea Pig Small Bowel Contractions In Vitro”
M. C. Soteriou, J. Golzarian, W. O. Richards
Presented at the Meeting of the American Gastroenterological Association, Digestive Disease Week, San Francisco, Μάιος, 1992.

“Thoracoscopic Resection of Posterior Mediastinal parathyroid Adenoma”
R. Goldstein, M. C. Soteriou, W. H. Merrill.
Presented at the meeting of the American College of Surgeons, Chicago, Οκτώβριος, 1997.

“Multivessel disease: ‘a tale of two cities‘ “
Presented at Euro PCR, Paris, May, 2013

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλ: + 357 22 476 657
Φαξ: + 357 22 819 667
Email: [email protected]