Σταυρούλης Ανδρέας

Ειδικότητα
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Πανεπιστήμιο

Semmelweis University of Medicine

Πρακτική

London, UK

Ειδικότητα

London UK

Υποτροφία

Senior Clinical Fellow:  Advanced Minimaly Invasive Gynaecological Surgery,  University College London Hospitals NHS Foundation Trust

Observer Fellowship: Advanced Minimaly Invasive Gynaecological Surgery,  IRCAD, Strasbourg, France

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Reproductive Medicine – Fertility (IVF) Reproductive Medicine Unit:  University College London Hospitals NHS Foundation Trust and Homerton Fertility Centre – Homerton University Hospital NHS Foundation Trus

Πιστοποιήσεις
  • Certificate of Completion of Training in Obstetrics and Gynaecology (RCOG-UK) in  Advanced Minimally Invasive Surgery, Advanced Labour Ward Practice and Subfertility and Reproductive Health
  • Member of Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (MRCOG-UK)
  • Member of British (BSGE) and European (ESGE) Society of Gynaecologic Endoscopy and American Association of Gynecologic Laparoscopist (AGGL)
  • Member of British Fertility Society (BFS), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) and American Society for Reproductive Medicine (ASRM)
Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Obstetrics:  Low and High risk Obstetrics

Gynaecology:  Minimal Invasive Surgery, Endometriosis, Paediatric and Adolescent gynaecology, Urogynaecology and pelvic floor prolapse, advanced gynaecological ultrasound

Fertility (IVF) Reproductive Medicine and Surgery

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, 215
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 109
Τηλ: + 357 22 476 754 / 70070074
Φαξ: + 357 22 476 698
E-mail: [email protected]