Θεοδώρου Στασίνος

Ειδικότητα
Επεμβατικός Καρδιολόγος
Πανεπιστήμιο

University of Leicester Medical School, UK

Πρακτική

University Hospital of Coventry and Warwickshire, UK

Υποτροφία

University of Birmingham, UK

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Interventional cardiology training

Πιστοποιήσεις

MB ChB, MRCP(UK)

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Interventional Cardiology, Coronary artery disease, Acute coronary syndromes, Myocardial infarction

Επιτεύγματα
  • Membership of the Royal College of Physicians of the United Kingdom (MRCP UK)
  • Member of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention (EAPCI), and the British Cardiovascular Intervention Society (BCIS).
Στοιχεία Eπικοινωνίας

81 Αγίας Φυλάξεως
3087 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ: +357 25 345454
Φαξ: +357 25 381198
Email: [email protected]