Τούμπα Μερόπη

Ειδικότητα
Παιδοενδοκρινολογία
Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ειδικότητα

Παιδιατρική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Υποτροφία

Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, Νοσοκομείο GOSH &UCLH, Λονδίνο, ΗΒ

Μεταδιδακτορική Εκπαίδευση

Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Λονδίνο, ΗΒ

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα

Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Λευκωσία, Κύπρος

Επιτεύγματα

Ειδικός για το σύνδρομο Silver Russell, στην Κύπρο, Ελλάδα και γείτονες χώρες (www.silverruseellsyndrome.org)

Δημοσιεύσεις
Στοιχεία Eπικοινωνίας

Τούμπα Μερόπη, MD
Pediatric Endocrinologist
C.E.C Child Endocrine Care

Dir. 22476777 / 700-88-708
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.childendocrinecare.com