Βασιλείου Γιαννάκης

Ειδικότητα
Consultant Orthopaedics and trauma surgeon
Πανεπιστήμιο

St. Peterburg Medical Univercity 1986-1993

Ειδικότητα

Nicosia General Hospital, 1993-2000

Ακαδημαϊκά Ενδιαφέροντα
  • Knee and shoulder arthroscopy
  • Sport related injury
  • Knee,hip, shoulder joint replacement
  • Trauma
Επιτεύγματα

Assistant director orthopaedic department of Nicosia General Hospital

Στοιχεία Eπικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 215,
2047 Στρόβολος, Λευκωσία

Γραφείο: 106
Τηλ: +357 22 476 629
Φαξ: +357 22 476 637
Email: [email protected]