Το πρώτο ‘πράσινο’ νοσοκομείο στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή. Το κτίριο χρησιμοποιεί Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης κτιρίου (BMS), γεωθερμία για ψύξη και θέρμανση, ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού, ειδικό σύστημα σκίασης ρυθμιζόμενο με την πορεία του ήλιου σε συνδυασμό με μεγάλα ανοίγματα επιτρέποντας την μέγιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού. Με αφορμή τις ανάγκες σχεδιασμού του συστήματος αυτού δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας ο πρώτος γεωθερμικός χάρτης της Κύπρου.