Το κλινικό εργαστήριο του AMC είναι ένα γενικό εργαστήριο, εγκεκριμένο από το υπουργείο υγείας (Άδεια: 391) ώστε να διεξάγει εξετάσεις στους τομείς της κλινικής Βιοχημείας, Αιματολογίας, Γενικής Ανοσολογίας και Μικροβιολογίας. Κατέχει επίσης διαπίστευση ΙSΟ: CYS EN ISO 15189: 2012 No.L095.

Το κλινικό εργαστήριο διατηρεί επιπρόσθετα συνεργασία με εξωτερικά εργαστήρια, στα οποία αποστέλλονται εξειδικευμένες αναλύσεις παρέχοντας έτσι στους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο φάσμα αναλύσεων.

Ο διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο κ. Μάριος Ζαρβού, ειδικός στην κλινική Μικροβιολογία, διατηρώντας στο βιογραφικό του πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας ως υπεύθυνος κλινικών εργαστηρίων. Το εργαστήριο διαθέτει μια έμπειρη ομάδα κλινικών επιστημόνων που καλύπτει με τις γνώσεις και την εμπειρία της τους διάφορους τομείς του εργαστηρίου. Είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Η διαπίστευση επιτεύχθηκε διατηρώντας τα διάφορα τμήματα του κλινικού εργαστηρίου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε υψηλά επίπεδα. Πραγματοποιούνται τακτικοί εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι όπως επίσης  και επί καθημερινής βάσεως εσωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι σε όλο το φάσμα των εξετάσεων.

Κάθε 8 ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιούνται έλεγχοι 2-3 μάρτυρες και τα αποτελέσματα αυτών συγκρίνονται με ένα καθορισμένο πλαίσιο τιμών ελέγχου. Αν τα αποτελέσματα των μαρτύρων βρίσκονται εντός ορίων, αυτό δηλώνει ότι οι αναλυτές  και τα αντιδραστήρια λειτουργούν σωστά και μόνο τότε εγκρίνονται και ελευθερώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στους ασθενείς.

Μη φυσιολογικά αποτελέσματα επαναλαμβάνονται για επιβεβαίωση με το αρχικό δείγμα ή πραγματοποιείται αραίωση στο δείγμα αν θεωρείται αναγκαία. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται τουλάχιστο από ένα μέλος του εργαστηρίου και η τελική έγκριση διεξάγεται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Υπάρχει επίσης συνεργασία με το Μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Hadassah. Το τμήμα της Μικροβιολογίας επισκέπτονται κάθε 2 βδομάδες ο καθηγητής Allon Moses και ο Ran Nir Paz από το πανεπιστήμιο Hadassah.

Διεξάγουμε και παραδίδουμε όλες τις εξετάσεις ρουτίνας μέσα σε 1 ώρα από την καταχώρηση του δείγματος και τις πιο εξειδικευμένες μέσα σε 48-72 ώρες. Για σημαντικά αποτελέσματα ενημερώνονται αρχικά προφορικά οι εκάστοτε θεράποντες ιατροί. Η άμεση ανταπόκριση των αποτελεσμάτων επιφέρει την άμεση διάγνωση και αποθεραπεία των ασθενών.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή 7:30-18:00
Σαββατοκύριακα και αργίες : 1 ώρα το πρωί για επείγοντα δείγματα

Ειδικότητες