Η καρδιά είναι μία μυώδης αντλία, η οποία αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό είδος μυός, τον καρδιακό μυ. Η καρδιά έχει ηλεκτρικά κανάλια που μεταδίδουν τον ηλεκτρισμό με συγκεκριμένο τρόπο στα κύτταρα της ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της άντλησης.  Αυτή η ηλεκτρική ώθηση προέρχεται στο φλεβόκομβο, το φυσικό βηματοδότη της καρδιάς.

Αρρυθμία είναι η διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Όντας ένα ανθρώπινο όργανο και όχι μια μηχανή η καρδιά μπορεί να χάσει τον ρυθμό της. Αυτό ονομάζεται αρρυθμία. Οι αρρυθμίες μπορεί να προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα, το πιο συχνό, ταχυκαρδία δηλαδή αίσθημα παλμών. Οι περισσότερες αν και καλοήθεις αρρυθμίες  μπορεί να είναι δυσάρεστες για αυτό τις θεραπεύουμε για συμπτωματική ανακούφιση. Δυστυχώς, μερικές αρρυθμίες μπορεί να είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να διαγνωστούν εγκαίρως ούτως ώστε να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες.

Οι Καρδιολόγοι μπορούν να διαχειριστούν τις πλείστες αρρυθμίες, αλλά ορισμένες πτυχές της θεραπείας απαιτούν την εξειδικευμένη γνώμη ηλεκτροφυσιολόγων.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανακαλυφθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα αρρυθμίας που έχει ο ασθενής και εναπόκειται στον γιατρό να αποφασίσει εάν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ή όχι.


Παθήσεις:
Έκτακτες Κοιλιακές Συστολές
Καναλοπάθειες
Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)
Μυοκαρδιοπάθειες
Συγκοπή/Λιποθυμία
Σύνδρομο Wolff-Parkinson White (WPW)
Σύνδρομο Αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Ταχυκαρδία, αρρυθμίες
Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT)

Διαδικασίες:
24 ωρη καταγραφή του ρυθμού
Φαρμακολογικές δοκιμασίες προκλησης
Βηματοδότες / Απινιδωτές
Τακτικές εξετάσεις

Επεμβατικές διαδικασίες:
Κατάλυση κολπικού πτερυγισμού
Κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής
Κατάλυση της υπερκοιλιακής ταχυκαρδία ( SVT )
Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας
Άμεση καρδιακή ανάταξη
Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Εμφύτευση συσκευής μακροχρόνιας παρακολούθησης του ρυθμού (loop recorder)
Εμφύτευση αμφικοιλιακών Βηματοδοτών
Εμφύτευση  καρδιακών απινιδωτών
Εμφύτευση  μονίμων βηματοδοτών
Αντικατάσταση της μπαταρίας του βηματοδότη


Φαρμακολογικές δοκιμές έγχυσης
Η έγχυση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ορισμένων αρρυθμιών . Άλλες δοκιμές έγχυσης μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση κληρονομικών , δυνητικά θανατηφόρων ηλεκτρικών ανωμαλιών. Αυτές οι διαδικασίες εκτελούνται από έναν έμπειρο ειδικό στις καρδιακές αρρυθμίες.

Βηματοδότες και Απινιδωτές
Μετά την εμφύτευση του βηματοδότη ή του απινιδωτή , η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση . Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο των παραμέτρων των καλωδίων , της μπαταρίας και των προγραμματισμένων ρυθμίσεων καθώς και την τελειοποίηση της λειτουργίας της συσκευής. Η λειτουργία του βηματοδότη δεν είναι απαραίτητη για τις δοκιμές αυτές , καθώς η συσκευή επικοινωνεί με τον εξοπλισμό προγραμματιστή μέσω ραδιοκυμάτων.

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
Μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μια επεμβατική διαδικασία που πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί η αιτία των ανωμαλιών στον καρδιακό ρυθμό, ή να αποκλειστεί η παρουσία ενός ανώμαλου υποστρώματος. Ένας αριθμός καθετήρων εισάγονται στην καρδιά μέσω μικρών διατρήσεων στις φλέβες του ποδιού, του ώμου ή το λαιμού. Διάφορες μετρήσεις λαμβάνονται από το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό ξεκίνησαν από διάφορους ελιγμούς βηματοδότησης. Αφού το πρόβλημα ταυτίζεται με τη ηλεκτροφυσιολογική μελέτη μια διαδικασία κατάλυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια στιγμή. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται με νάρκωση ή γενική αναισθησία.

Κατάλυση

Κατάλυση είναι η διαδικασία που τροποποιεί μικρά μέρη του καρδιακού μυός που είναι υπεύθυνα για τις ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό ή για το αίσθημα παλμών. Αυτό γίνεται με θέρμανση της περιοχής χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα ραδιοσυχνότητας στο άκρο ενός καθετήρα που τοποθετείται σε επαφή με το καρδιακό μυ.
Μόλις το τμήμα του καρδιακού μυός έχει τροποποιηθεί δεν διεξάγει πλέον ηλεκτρικά ερεθίσματα έτσι οι παλμοί που προέρχονται από την εν λόγω περιοχή σταματούν. Η διαδικασία εκτελείται με βαριά καταστολή και ανακούφιση του ισχυρού πόνου. Μερικές φορές ένα γενικό αναισθητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Εμφύτευση καρδιακού βηματοδότη
Η καρδιά έχει το δικό της φυσικό βηματοδότη που ονομάζεται φλεβόκομβος και παράγει τακτικά ηλεκτρικά ερεθίσματα. Αυτό είναι υπεύθυνο για να χτυπάει η καρδιά φυσιολογικά σε όλη τη ζωή.
Αν ο καρδιακός ρυθμός είναι πολύ αργός μπορεί να χρειαστεί ένας βηματοδότης για να επιταχυνθεί. Ο τεχνητός βηματοδότης είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό κιβώτιο στο μέγεθος ενός αναπτήρα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικές ωθήσεις. Ο βηματοδότης είναι συνδεδεμένος με καλώδια βηματοδότησης, τα οποία έχουν τοποθετηθεί μέσα στην καρδιά μέσω ορισμένων φλεβών, συνήθως κάτω από την κλείδα.
Ο βηματοδότης παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό συνεχώς και όταν ανιχνεύσει ότι ο παλμός έχει επιβραδυνθεί δημιουργεί ένα ηλεκτρικό σήμα που ταξιδεύει μέσα από τα καλώδια βηματοδότησης για να προκαλέσει κτύπο στην καρδία.
Ένας ειδικός στις καρδιακές συσκευές και αρρυθμίες εκτελεί την πιο πάνω διαδικασία με τη χρήση τοπικού αναισθητικού. Η συσκευή τοποθετείται κάτω από το δέρμα αφήνοντας μια μικρή ουλή στην αριστερή πλευρά κάτω από την κλείδα. Η ανάκαμψη είναι γρήγορη με την πλειοψηφία των ασθενών να παίρνουν  εξιτήριο την επόμενη ημέρα μετά τη διαδικασία.

Εμφύτευση καρδιακού απινιδωτή 
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος προκαλείται από απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες . Οι εμφυτεύσιμοι καρδιακοί απινιδωτές παρακολουθούν συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό. Λητουργούν αυτόματα ως βηματοδότες για καρδιακούς ρυθμούς που είναι πολύ αργοί και μπορούν να προκαλέσουν σωτήρια για τη ζωή σοκ , εάν ανιχνευτεί ένας επικίνδυνα γρήγορος καρδιακός ρυθμός. Η εμφύτευση είναι παρόμοια με βηματοδότη με ήπια τοποθέτηση καλωδίων στην καρδιά και τη σύνδεσή τους με το κουτί απινιδωτή που τοποθετείται κάτω από την αριστερή κλείδα. Ένας ειδικός στις καρδιακές συσκευές και αρρυθμίες εκτελεί την πιο πάνω διαδικασία με τη χρήση τοπικού αναισθητικού.

Άμεση καρδιακή ανάταξη 
Ανάταξη είναι μια σύντομη διαδικασία κατά την οποία γίνεται ένα ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να μετατρέψει ένα μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό σε κανονικό. Η διαδικασία επαναφέρει απλώς την καρδιά και συνήθως εκτελείται για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής . Αυτό γίνεται κάτω βαριά νάρκωση ή ένα αναισθητικό.

Ειδικότητες