Παθήσεις/Ασθένειες:

 • Καρκίνος του πνεύμονα και υπεζωκοτα
 • Ενδιάμεσες Πνευμονοπάθειες (πνευμονική ίνωση)
 • Κυστική ίνωση
 • Φυματίωση
 • Πνευμονική υπέρταση
 • Λεμφοαγγειομυομάτωση
 • ΧΑΠ
 • Άσθμα
 • Σύνδρομο Churg-Strauss
 • Πνευμονικό Εμφύσημα,
 • Πνευμοθώρακας
 • Αναπνευστική ανεπάρκεια
 • Σαρκοϊδωση
 • Πλευρίτιδες

Διαγνωστικά τεστ και Επεμβάσεις:
 • Σπιρομέτρηση
 • Βρογχοσκόπηση
 • Ενδοβρογχικοί υπέρηχοι
 • Βιοψίες από πνεύμονα και υπεζωκοτά
 • Θωρακοσκοπήσεις
 • Πλευροδεσίες
 • Τοποθέτηση παροχετευτικού σωλήνα
 • Ενδοβρογχικό laser και stent καθώς επίσης και ενδοβρογχικών βαλβίδων

Ειδικότητες