Το εργαστήριο Νευροφυσιολογίας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ρουτίνας
 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ύπνου ( EEG )
 • Κινητό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (για εξωτερικούς ασθενείς)
 • Μακροχρόνια καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος στο θάλαμο (Video EEG )
 • Μελέτη ύπνου ( MSLT )
 • Καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος στην μονάδα εντατικής θεραπείας
 • Ηλεκτρομυογράφημα
 • Μελέτες νευρικής αγωγιμότητας ( NCS )
 • Προκλητά δυναμικά
  – Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά
  – Οπτικά προκλητά δυναμικά
Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται βάσει των διεθνών προδιαγραφών νευροφυσιολογίας.

Κάθε τεχνική γίνεται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό σε ασφαλές και άνετο περιβάλλον.

Ειδικότητες