Επιδερμίδα

 • Ρυτίδες Προσώπου
 • Απολέπιση προσώπου
 • Εμφυτεύματα
 • Μπότοξ

Πλαστική Προσώπου

 • Αισθητική Χειρουργική Προσώπου
 • Διόρθωση σαγονιών

Γναθοπροσωπική

 • Αποκατάσταση Προσώπου
 • Έγκλειστοι Φρονιμίτες
 • Οδοντικά Εμφυτεύματα
 • Ροχαλητό και αποφρακτική άπνοια
 • Καρκίνος του τραχήλου
 • Ρινοφαρυγγικό καρκίνος
 • Καρκίνο των σιελογόνων αδένων
 • Καρκίνος σιελογόνων αδένων
 • Καρκίνος του στόματος
 • Χείλη και καρκίνος του στόματος
 • Στοματοφαρυγγικός Καρκίνος
 • Παθ. Κροταφογναθικής Άρθρ.
 • Ορθογναθική Χειρουργική
 • Τραυματισμοί στο πρόσωπο

Κρανιοπροσωπική Χειρουργική

 • Σύνδρομο Carpenter
 • Σχιστίες
 • Κρανιοσυνοστεώσεις
 • Σύνδρομο Pfeiffer
 • Σύνδρομο Apert
 • Πλαγιοκεφαλία εκ θέσεως
 • Σύνδρομο Muenke
 • Σύνδρομο Crouzon
 • Παραμορφώσεις αυτιών

Ειδικότητες