Η Ορθοπεδική Παίδων (Παιδοορθοπεδική) είναι το μέρος της Ορθοπεδικής Χειρουργικής που ασχολείται με την Διάγνωση και Θεραπεία προβλημάτων του Μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών.

Συνήθως, οι καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα είναι το τραύμα και οι λοιμώξεις καθώς και άλλες καταστάσεις όπως η Εγκεφαλική Παράλυση, το σύνδρομο των πολλαπλών εξοστώσεων και διάφορες άλλες παθήσεις και σύνδρομα.

Μερικές από αυτές τις παθήσεις είναι:

 • Τραύμα: Κατάγματα οστών, ρήξεις τενόντων και μυών, εξαρθρώσεις κλπ.
 • Λοιμώξεις οστών, αρθρώσεων, μυών κλπ.
 • Συγγενείς και Επίκτητες ανωμαλίες των οστών, μυών, αρθρώσεων κλπ.
 • Αρθρογρύπωση
 • Ραιβά / Βλαισά Γόνατα
 • Ραιβοϊπποποδία
 • Συγγενές Δυσπλασία και Εξάρθρημα Ισχίου
 • Συγγενείς Ανωμαλίες Διάπλασης μηριαίου/κνήμης/περόνης
 • Βάδιση στις Μύτες των Ποδιών
 • Βάδιση σε έσω/έξω στροφή των Ποδιών
 • Πλατυποδία
 • Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης όπως Σκολιώσεις και Κυφώσεις

Θεραπεία / Επεμβάσεις:

 • Συντηρητική θεραπεία, Φυσιοθεραπεία, προσαρμογή δραστηριοτήτων κλπ
 • Αντιμετώπιση καταγμάτων με Ελαστικούς Ενδομυελικούς Ήλους και άλλες μεθόδους
 • Αντιμετώπιση Ραιβοϊπποποδίας με μέθοδο Ponseti
 • Χειρουργική διόρθωση παραμορφώσεων και επιμήκυνση οστών με εξωτερική οστεοσύνθεση (TYaylor Spatial Frame, Ilizarov) και με μαγνητικούς ενδομυελικούς ήλους (“Precice Nail”)
 • Διόρθωση Ραιβογονίας και Βλαισογονίας με καθοδηγούμενη ανάπτυξη οστών (“8Plates”)
 • Συντηρητική και Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης

Ειδικότητες