Ασχολείται με ασθένειες που αφορούν το αναπνευστικό σύστημα  δηλαδή το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα , τους αεραγωγούς και τους πνεύμονες.  Η Ιατρική του ύπνου είναι ένας εξειδικευμένος τομέας της Ιατρικής που ασχολείται με τις διαταραχές του ύπνου.


Παθήσεις:

 • Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο
 • Άσθμα
 • Αϋπνία
 • Δύσπνοια
 • Κάπνισμα
 • Καρκίνος του πνεύμονα
 • Κεντρικές Άπνοιες
 • Ναρκοληψία
 • Παραϋπνίες (υπνοβασία, νυχτερινοί τρόμοι κλπ )
 • Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση
 • Πνευμονική εμβολή
 • πνευμονική Ίνωση
 • Συνδρομο ανήσυχων ποδιών στον ύπνο
 • Σύνδρομο περιοδικών κινήσεων των άκρων
 • Υπερυπνία
 • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
 • Χρόνιος βήχας

Διάγνωση και Θεραπεία: 

 • Αέρια αίματος
 • Βρογχοσκόπηση
 • Δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού
 • Διαχυτική ικανότητα πνευμόνων για το CO
 • Δοκιμασία πρόκλησης με τη χρήση άσκησης ή μεταχολίνης
 • Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως (εργοσπιρομετρία)
 • Μέγιστη εισπνευστική και εκπνευστική πίεση (MIP & MEP)
 • Μελέτη Ύπνου στο εργαστήριο ύπνου
 • Μέτρηση μονοξείδιου και διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα
 • Όγκοι του πνεύμονα – ολική χωρητικότητα του πνεύμονα, υπολειμματικός όγκος κλπ
 • Οξυμετρία
 • Πολλαπλή δοκιμασία διατήρησης της εγρήγορσης  (MWT)
 • Πολλαπλή δοκιμασία έλευσης ύπνου (MSLT)
 • Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής
 • Τιτλοποίηση Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού
 • Φορητή Μελέτη Ύπνου

Ειδικότητες