Ειδικεύεται στη θεραπεία ασθενειών του αρτηριακού , φλεβικού και λεμφικού συστήματος (εξαιρουμένων των ενδοκρανιακών και στεφανιαίων αρτηριών), είτε με ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις ή με ενδοαγγειακές (λιγότερο επεμβατική χειρουργική).


Ασθένειες και Παθήσεις:

 • Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής
 • Οξεία ισχαιμία άκρων
 • Διαχωρισμός της αορτής
 • Καρωτιδική στένωση
 • Όγκος καρωτιδικού σωματίου
 • Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια
 • Κιρσοί
 • Φλεβική θρόμβωση
 • Λεμφοίδημα
 • Διαβητικό πόδι

Διαγνωστικά Τεστ και Επεμβάσεις:

 • Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
 • Ενδοαγγειακό Laser Ablation ( EVLA ) των κιρσών
 • Ενδοαγγειακό stent graft ( EVAR ) για ανευρύσματα κοιλιακής αορτής
 • (Διενήργησε με ομάδα ιατρών την πρώτη FEVAR στην Κύπρο τον Ιαν 2015 στο AMC)
 • Αγγειοπλαστική και Τοποθέτηση Stent για περιφερικές αρτηρίες
 • Μηροϊγνυακή , Μηριο – μηριαία , Ίλιο – μηριαία , Μηριο – άπω παράκαμψη
 • Αφαίρεση όγκου καρωτιδικού σωματίου
 • Εμβολεκτομή
 • Θεραπεία για τη φλεβίτιδα
 • Θρομβόλυση για φλεβική θρόμβωση
 • Τοποθέτηση IVC φίλτρου για την πρόληψη της πνευμονικής εμβολής

Ειδικότητες