02 Ηλεκτροφυσιολογία

Η καρδιά είναι μία μυώδης αντλία, η οποία αποτελείται από ένα χαρακτηριστικό είδος μυός, τον καρδιακό μυ. Η καρδιά έχει ηλεκτρικά κανάλια που μεταδίδουν τον ηλεκτρισμό…