Name:
Miliatou Maria

Specialty:
Anesthesiologist

Contact Info:
215, Spyrou Kyprianou Ave.
2047 Strovolos
Nicosia, Cyprus

Tel: + 357 22 476 777
Fax: + 357 22 819 667