Έρευνα για το Διεθνές Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας ενδιάμεσης ανάλυσης για αξιολόγηση της απόδοσης της ενδοσκόπησης με κάψουλα λεπτού εντέρου για την παρακολούθηση της νοσου του Crohn’s. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν υπο μορφή poster presentation στο διεθνές συνέδριο γαστρεντερολογίας DDW στο San Diego, California Μάιος 21-24 2016. Στην έρευνα έλαβε μέρος ο γαστρεντερολόγος – συνεργάτης του AMC, Δρ. Νεόφυτος Παπαγεωργίου.

Dr. Neofytos Papageorgiou was involved in a study about the utility of capsule endoscopy for monitoring Crohn’s disease activity that was presented at the Digestive Disease Week (DDW) 2016 in San Diego, California May 21-24