Για πρώτη φορά στη Κύπρο – Νέα θεραπευτική μέθοδος βαλβιδοπάθειας

Εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στο American Medical Center/American Heart Institute νέα μη χειρουργική μέθοδος διόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας από την ομάδα των επεμβατικών καρδιολόγων του Κέντρου σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα από το εξωτερικό.

Η Διαδερμική Επιδιόρθωση Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας (MitraClip) αποτελεί μέχρι σήμερα τη μόνη αποτελεσματική, μη χειρουργική θεραπεία για την ανεπάρκεια και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Η MitraClip ενδείκνυται για ασθενείς με σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια και με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό οι οποίοι αδυνατούν να υποβληθούν σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς λόγω υψηλού ρίσκου. Τα οφέλη που προσφέρει η μέθοδος είναι πολλαπλά καθώς χαρακτηρίζεται  από χαμηλή περιεγχειρητική θνησιμότητα μικρή διάρκεια νοσηλείας (48 ώρες), σημαντική μείωση του βαθμού της ανεπάρκειας και σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Έχει επίσης παρατηρηθεί μείωση των επαναεισαγωγών και βελτίωση της επιβίωσης σε ασθενείς με πολύ προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατά τη μέθοδο αυτή τοποθετείται διαδερμικά  από το πόδι, μέσω καθετήρα, ένας ή περισσότεροι συνδετήρες οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τη σμίκρυνση του ανοίγματος της μιτροειδούς βαλβίδας και έτσι μειώνουν σημαντικά το βαθμό ανεπάρκειας.

Αναφέρεται ότι η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας είναι η συχνότερη βαλβιδική πάθηση και υπολογίζεται ότι  μέχρι το 8% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 75 ετών πάσχουν από τουλάχιστον μετρίου βαθμού ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας. Στη σοβαρή της μορφή προκαλεί συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας όπως εύκολη κόπωση, δύσπνοια στην φυσική κόπωση έως και οξύ πνευμονικό οίδημα, αλλά και προδιαθέτει την ανάπτυξη αρρυθμιών και εγκεφαλικού επεισοδίου.