Δημοσιογραφική Διάσκεψη – Ενέργειες για το MOVEMBER

Στις 27.11 ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί Δημοσιογραφική Διάσκεψη για να ανακοινωθούν οι εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του MOVEMBER στις οποίες λαμβάνει μέρος και το Νοσοκομείο.

Το MOVEMBER είναι μια ανεξάρτητη παγκόσμια φιλανθρωπική κίνηση η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη, βοηθώντας παράλληλα του άνδρες που πάσχουν από τον καρκίνο να παραμείνουν ψυχικά υγιείς.