ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ AMC

Το American Medical Center ανακοινώνει την Έναρξη Λειτουργίας Κλινικού Εργαστηρίου του το οποίο βρίσκεται στο υπόγειο του Νοσοκομειου και λειτουργεί καθημερινά απο τις 7:30 μέχρι τις 19:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22 476 649