Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη θεραπεία πρωτοπαθούς και μεταστατικού καρκίνου με τη μέθοδο HIPEC καταγράφει το American Medical Center

Εντυπωσιακά αποτελέσματα καταγράφει η Ογκολογική  Μονάδα του American Medical Center με την εφαρμογή της εξειδικευμένης μεθόδου της Υπέρθερμης Διεγχειρητικής Ενδοπεριτοναϊκής Χημειοθεραπείας (HIPEC) για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθή και μεταστατικό καρκίνο.

Η πρωτοποριακή μέθοδος HIPEC, προσφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς καρκίνου του περιτόναιου, καθώς και του μεταστατικού καρκίνου της περιτοναϊκής κοιλότητας, από όγκους του παχέος εντέρου ή γυναικολογικούς καρκίνους.

Η μέθοδος εφαρμόζεται μετά την ολοκλήρωση της Κυτταρομειωτικής Χειρουργικής από ειδική ομάδα χειρουργών του American Medical Center με ειδίκευση και διεθνή εμπειρία στην χειρουργική ογκολογία. Η θεραπευτική τεχνική συνίσταται στην πλήρη χειρουργική αφαίρεση της ορατής καρκινικής νόσου και εν συνέχεια τον πλήρη καθαρισμό της μικροσκοπικής (μη ορατής) νόσου με καταστροφή των καρκινικών κυττάρων δια της μεθόδου HIPEC.

Η Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία, διενεργείται σε ασθενείς του American Medical Center που συγκεντρώνουν τις ενδείξεις όπως αυτές καθορίζονται από τα διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες. Οι ασθενείς εξετάζονται ενδελεχώς από την πολυθεματική Ογκολογική Ομάδα του AMC (ειδικούς χειρουργούς, γυναικολόγο, επεμβατικό ακτινολόγο, ειδικό ογκολόγο, γαστρεντερολόγο, κτλ.) οι οποίοι από κοινού στο πλαίσιο του ογκολογικού συμβουλίου, εκτιμούν και καθορίζουν τη θεραπευτική προσέγγιση.

Η Υπέρθερμη Διεγχειρητική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (HIPEC), βασίζεται στη θερμότητα και στη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας στους 42.5 – 430C στην περιτοναϊκή κοιλότητα, ώστε να επιτυγχάνεται η καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, χωρίς να παραβλάπτεται η ακεραιότητα των φυσιολογικών κυττάρων του σώματος.

Η Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία διαρκεί 30 έως 90 λεπτά, ανάλογα με το χορηγούμενο ή τα χορηγούμενα φάρμακα και έχει ελάχιστες παρενέργειες, καθώς απορροφάται πολύ αργά στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ συγχρόνως αποβάλλεται από τον οργανισμό.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου HIPEC, σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την ογκολογική χειρουργική, που εφαρμόζονται με πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας στην Ογκολογική Μονάδα του American Medical Center, συγκλίνουν σε μία σημαντική επαύξηση του θεραπευτικού οφέλους για τον ασθενή και δικαίως καθιστούν τη θεραπευτική αυτή τεχνική, ως ένα ακόμα πυλώνα στη θεραπεία του καρκίνου.