Ημερίδα με θέμα της Ανοϊκές Διαταραχές

Η Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου (ΝΕΚ) διοργανώνει το Σάββατο 7.11.2015 ημερίδα με θέμα της Ανοϊκές Διαταραχές.