Ηωσινοφιλική Οισοφαγίτιδα

Άρθρο του Δρ. Νεόφυτου Παπαγεωργίου όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο LIFE MAGAZINE

Papageorgiou N. LIFE